Vítejte na stránkách Money Broker


Jsme přední finanční a investiční společnost specializující se na široké spektrum služeb v oblasti nemovitostí a finančního poradenství. Naším cílem je poskytovat komplexní a profesionální řešení pro naše klienty, kteří hledají podporu v následujících oblastech:

 • Vymáhání pohledávek: Nabízíme efektivní služby vymáhání zajištěných pohledávek s důrazem na minimalizaci Vašich finančních ztrát a zajištění maximální návratnosti prostředků.
 • Řešení spoluvlastnických sporů: Pomáháme spoluvlastníkům řešit konflikty a dosáhnout spravedlivého vypořádání spoluvlastnických podílů.
 • Realitní prodej v zastoupení: Zajišťujeme prodej nemovitostí s kompletním servisem, který zahrnuje ocenění, marketing, prohlídky a právní podporu.
 • Správa nemovitostí a neplatičů s vystěhováním: Poskytujeme komplexní správu nemovitostí včetně řešení problémů s neplatiči, jejich vystěhováním, vyklizením a následným prodejem nebo pronájmem nemovitostí.
 • Výkupy zadlužených nemovitostí: Provádíme rychlé a férové výkupy zadlužených nemovitostí, což našim klientům umožňuje získat okamžitou finanční úlevu.

S naším týmem zkušených odborníků jsme připraveni Vám poskytnout odborné poradenství a podporu ve všech výše uvedených oblastech. Důraz klademe na transparentnost, etiku a profesionální přístup ke každému klientovi.

Vymáhání zajištěných pohledávek

Naše společnost nabízí profesionální služby pro efektivní vymáhání pohledávek s cílem minimalizovat Vaše finanční ztráty. 

 • Analýza pohledávek: Podrobná analýza Vašich pohledávek a doporučení nejefektivnějších kroků.
 • Právní podpora: Spolupráce s právníky specializovanými na vymáhání pohledávek.
 • Vyjednávání s dlužníky: Profesionální přístup k vyjednávání s dlužníky.
 • Soudní vymáhání: V případě potřeby zajistíme soudní řízení a následné kroky pro vymáhání dluhů.
 • Řešení spoluvlastnických sporů

  Pomáháme Vám řešit spory mezi spoluvlastníky a dosáhnout spravedlivého vypořádání spoluvlastnických podílů.

 • Mediace a vyjednávání: Pomoc s mediací a vyjednáváním mezi spoluvlastníky.
 • Právní poradenství: Poskytování právního poradenství v otázkách spoluvlastnictví.
 • Soudní řízení: Zajištění právní podpory a zastupování ve sporech před soudem.
 • Vypořádání podílů: Pomoc s vypořádáním spoluvlastnických podílů a odkoupením podílů.
 •  


  Realitní prodej v zastoupení

  Zajistíme prodej Vaší nemovitosti za nejlepší možnou cenu s kompletním servisem.

 • Tržní ocenění: Profesionální ocenění nemovitosti na základě aktuální tržní situace.
 • Marketing a propagace: Efektivní marketingové strategie pro dosažení co nejširšího publika.
 • Prohlídky a vyjednávání: Organizace prohlídek a vyjednávání s potenciálními kupci.
 • Právní servis: Kompletní právní servis a příprava smluv.
 • Správa nemovitostí a neplatičů s vystěhováním

  Poskytujeme komplexní správu Vašich nemovitostí, včetně řešení problémů s neplatiči a jejich vystěhováním. 

 • Prodej nemovitostí: Zajištění prodeje nemovitostí za co nejvýhodnějších podmínek.
 • Vyklizení a vyčištění: Profesionální služby pro vyklizení, úklid a přípravu nemovitosti na prodej nebo pronájem.
 • Vystěhování neplatičů: Legální a efektivní postupy pro vystěhování neplatičů z Vašich nemovitostí.
 • Správa nemovitostí: Pravidelná údržba a správa nemovitostí pro zachování jejich hodnoty.
 • Výkupy zadlužených nemovitostí

  Rychlé a férové výkupy zadlužených nemovitostí pro okamžitou úlevu. 

 • Rychlé ocenění: Okamžité ocenění Vaší nemovitosti s ohledem na aktuální dluhy.
 • Férové podmínky: Transparentní a férové podmínky výkupu.
 • Rychlé uzavření transakce: Rychlý proces od ocenění po uzavření transakce.
 • Právní servis: Kompletní právní servis a příprava smluv.
 •  

  Napište nám!